Dobrý deň

Firma AMB SYSTEM so sídlom vo Varšave sústreďuje svoju činnosť na oblasť zameranú na celkový servis a inštaláciu ventilačných a klimatizačných zariadení. Vzhľadom na zdravie a dobrý pocit užívateľov ventilovaných a klimatizovaných priestorov, Vás chceme oboznámit s úplnou ponukou spojenou s monitoringom, dezinfekciou a čistením týchto ištalácií.

AMB SYSTEM vlastní najmodernešie vybavenie a technológie svetového lídra v oblasti inšpekcie, čistania a dezinfekcie ventilačných a klimatizačných systémov značky Lifa Air Ltd. z Fínska. Technológia, ktorú využíva naša firma, eliminuje nutnosť demontáže a ručné čistenie inštalácie, čo umožňuje predchádzať vzniku vysokých nákladov ako aj nepohodlnosti tohto celého procesu.

Pozývame Vás oboznámiť sa s našou ponukou.